27634
Kuntoutuminen
Kuntoutuminen
Julkaisuvuosi: 2022
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kustannus Oy Duodecim, 2022. : Tallinna : Printon
ISBN: 978-952-360-264-9 kovakantinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Kuvaus:
I Kuntoutumisen yksilölliset ja yhteiskunnalliset edellytykset -- 1 Kuntoutumisen edellytykset -- II Kuntoutumisen lähtökohdat -- 2 Teoriat, viitekehykset ja mallit kuntoutusta ohjaamassa -- 3 ICF toimintakyvyn mallina ja luokituksena -- 4 Kuntoutumisen prosessi -- 5 Kuntoutujan motivaatio ja sitoutuminen -- 6 Eettiset näkökohdat kuntoutuksessa -- 7 Kuntoutuksen tutkimus ja vaikutusten arviointi -- III Kuntoutuminen elämänkulussa -- 8 Lapsen kokonaiskuntoutus kehitysympäristössä -- 9 Lapsen kuntoutustarpeen tunnistaminen terveydenhuollossa -- 10 Kuntoutuminen nuoruudessa ja siirtymä aikuisuuteen -- 11 Työn muutokset ja työkykykäsitykset kuntoutuksen lähtökohtina -- 12 Työikäisten kuntoutumisen monialainen järjestelmä -- 13 Ikääntyneiden kuntoutuminen -- 14 Maahanmuuttotaustan huomioiminen kuntoutuksessa -- 15 Työllistymisen tuki ja tuettu työllistyminen -- 16 Näönkuntoutus -- 17 Kuulon kuntoutus -- 18 Sosiaalinen kuntoutus monialaisena käsitteenä ja käytäntönä -- 19 Päihdekuntoutus -- 20 Vankien kuntoutuminen -- IV Kuntoutumisen prosessi -- 21 Toimintakyvyn arviointi ja menetelmät -- 22 Kuntoutuksen tavoitteet ja sisällön rakentuminen -- 23 Kuntoutussuunnitelma -- V Kuntoutumisen keinot -- 24 Kuntoutumista tukeva työote -- 25 Ohjaus ja neuvonta kuntoutuksessa - pedagogisia lähtökohtia -- 26 Fysioterapia -- 27 Toimintaterapia -- 28 Puheterapia -- 29 Neuropsykologinen kuntoutus -- 30 Psykoterapiat -- 31 Perheterapia ja perhelähtöiset menetelmät lasten ja nuorten kuntoutuksessa -- 32 Kuntoutuminen ryhmässä -- 33 Luovat terapiat kuntoutuksessa -- 34 Liikuntaharjoittelu kuntoutumisen osana -- 35 Ravitsemus kuntoutumisen osana -- 36 Etäkuntoutus -- 37 Laitoskuntoutus osana hyvää kuntoutuskäytäntöä -- 38 Apuvälineet ja ympäristön esteettömyys -- 39 Työn muokkaus -- 40 Vammaispalvelut asiakkaan itsenäisen elämän tukena -- 41 Kuntoutujan toimeentuloturva -- VI Kuntoutumisen asiantuntijat -- 42 Kuntoutuksen ammattihenkilöstö -- 43 Vertaiset ja kokemusasiantuntijat kuntoutumisen tukena -- 44 Moniammatillinen yhteistyö kuntoutuksessa -- 45 Omaisten ja läheisten ihmisten merkitys kuntoutumisen tukena.

Saatavuus

Loading...

Lisää samalta tekijältä

Lisää samankaltaisia teoksia

Kielivalinta